Sportovní masáž

Tvoří neopomenutelnou součást přípravy sportovců. Vrcholovým pomáhá opakovaně podávat špičkové sportovní výkony a zároveň co nejúčinněji předcházet vzniku trvalého poškození organismu. Amatérům její účinek zvyšuje celkovou efektivitu pohybových aktivit a regeneruje svalstvo.

  • Masáž přípravná – má za úkol posílit organismus sportovce k dosažení lepších sportovních výkonů.
  • Masáž pohotovostní – zlepšení prokrvení a prohřátí organismu před vlastním sportovním výkonem či fyzickým zatížením.
  • Masáž odstraňující únavu – urychlení odplavování tzv. únavových látek za svalstva a tím uspíšení celkové regenerace.